Cây giống

giong-cay-moi cung cấp các giống cây mới nhất được nhân giống tại phòng thì nghiệm giongcaymoi.com và thử nghiệm tại vườn ươm đại học nông lâm tp.HCMgiong-cay-moi